top of page

משרד מעוצב הוא חלק בלתי נפרד מזהות המותג ומשפיע ישירות על חווית הלקוח והפרודוקטיביות של העובדים. עיצוב עדכני משדר קידמה, רלוונטיות וחדשנות וסביבת עבודה מותאמת משפיעה על האווירה במשרד ועל התוצאות העסקיות.

 

הסטודיו מספק פתרון מקיף או נקודתי, בשיפוץ חללי עבודה ומשרדים וליווי צמוד לאורך כל שלבי הפרוייקט.

 

את התהליך נתחיל בהגדרת הצרכים, התקציב ולוחות הזמנים, נמשיך בתכנון החלל, המערכות במבנה ובחירת חומרי הגמר ונסיים באחרון פרטי הסטיילינג.

 

הדמיית תלת מימד שתקבלו תציג באופן מדוייק את החלל ותאפשר לראות איך תראה התוצאה הסופית, כבר בשלב התחלתי.

 

לאורך הפרויקט אלווה אתכם מול הקבלנים, אתאם בין כל הגורמים והמערכות ואנצח על כל התזמורת.

בנוסף, אקיים ביקורים בשטח כדי לוודא שהביצוע תואם לתוכניות וכדי לפתור בעיות שצצות תוך כדי.

מניסיוני למדתי, שעיצוב משרדים, להבדיל ממגורים, מחייב הבנה בגורמים רבים שיש לקחת בחשבון-

  • מערכות במבנה - הבנה במערכות הכוללות חשמל, תקשורת, מיזוג אוויר, תאורה, אינסטלציה ועוד.

  • חוקים ותקנים - הכרות ועמידה בתקני עירייה, משרד התקנים, כיבוי אש, בטיחות ואילוצים שמוכתבים ע"י המשכיר.

  • חלוקה ושימושים בחלל - חלוקות פנימיות בהתאם לפונקציות השונות, תהליכי העבודה והאינטראקציות בין העובדים. חשוב להתייחס לסביבת העבודה הפרטית של העובד, לעומת מרחבים משותפים, לכניסה ולדלפק הקבלה, למטבחון, לחדר הישיבות, חדרי ייצור ומעבדות וצרכים ייחודים של כל חברה .

  • תנועה בחלל -תכנון תאורה נכונה, אקוסטיקה ובחירת חומרים אמידים, בהתאם למספר המשתמשים והתנועה, בכל אחד מהאזורים בחלל.

  • שאיפות עתידיות - תכנון גמיש מודולרי ןמותאם לשינויים עתידיים, הנובעים מגיוסי עובדים חדשים, שאיפות עסקיות, השכרת שטחים וכו'.

תכנון ועיצוב משרדים

וחללים מסחריים

שלבים בתהליך שיפוץ משרדים:

פרוגרמה וקונספט עיצובי -

נגדיר את הצרכים, הפונקציות, תהליכי העבודה, תרבות ארגונית ומיתוג. נקבע את גבולות התקציב ולוחות הזמנים ונגבש פרוגרמה מתאימה.

תכנון החלל -

נבחן מספר סקיצות, נדייק אותן ונגבש תכנית נבחרת. התוכנית תכלול הדמיה תלת מימדית מדויקת של החלל, הריהוט וחומרי הגמר.

הערכת עלויות -

הכנת כתב כמויות מפורט בהתאם לתוכנית ושליחתו לקבלנים וספקים לקבלת הצעות מחיר.

מכרז קבלנים -

בחירת קבלן וספקים בהתאם להצעות המחיר שנקבל. בנוסף, תוכלו להיעזר בהמלצות שלי לבעלי מקצוע שאני נוהגת לעבוד איתם.

הכנת תכניות עבודה -

סט תכניות מפורטות הכוללות חשמל, תקשורת, תאורה, מיזוג אוויר, בטיחות, כיבוי אש, תכנית תקרה ריצופים וחיפויים.

בחירת חומרים וגמרים -

ריצופים, חיפויים, משטחים, סניטריה ותוכניות נגרות מותאמות.

סטיילינג -

בחירה של ריהוט, תאורה, טקסטיל ואביזרים. הבחירות והשילובים ידברו בשפה עיצובית אחידה עם מותג החברה וייצרו עיצוב הרמוני, אסתטי ופונקציונלי.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bottom of page